Izložba “Pronalaženje načina” u Njujorku

14. decembar od 18 do 21 h

MC Galerija, 545 w 52nd Street, New York, NY


Grupna izložba kojoj je cilj da predstavi srpsku savremenu likovnu scenu na preseku generacija, stilova i tehnika kojima odabrani autori obrađuju aktuelne teme na koje žele da se kritički osvrnu u svom radu i publici skrenu pažnju na aktivno učešće. Održavanje doslednosti u svakom aspektu izložbe od ključnog je značaja kako bi se ljudi privukli u svet koji nameravamo da stvorimo i kako bi im se omogućilo da potpunije urone u predstavu koja ih okružuje. Izložba nas vodi na put transformacije, od izvora do materijalizacije, od figuracije do apstrakcije .
Ono što spaja ove umetnike jeste osećaj za eksperimentisanje koji otvara nove okvire interaktivnog promišljanja. Put koji umetnici u Srbiji prelaze od ideje do materijalizacije i način na koji se svako od njih pojedinačno afirmiše, isti je za sve generacije i za sve stilove – pun odricanja, posvećenosti i profesionalnosti. Upravo uložen trud i rad, ponekad i višedecenijski, odražavaju originalnost koja karakteriše savremenu srpsku likovnu umetnost koju želimo da predstavimo publici. Nekada su revolucionarne promene u vizualnoj umetnosti označavele preokrete i rađale pravce,stilski vrlo jacno definisane, koji su trajali i do nekoliko decenija. Danas, ta diferencijacija je mnogo manje vidljiva, jer je savremena umetnost ogromno polje delovanja misaone prirode, te sadrži nesagledivo mnoštvo umetničke prakse.
Uzevši u obzir date činjenice i nemogućnost da se obuhvate sve aktualne tendencije današnjice, stvorili smo organski presek logički srodnih i misaono povezanih celina u vidu grupne izložbe.

Simboliku pronalaženja načina oslikava više aspekta ;
• Želimo da naglasimo koliko je trnovit put od samog stvaranja dela do njegovog konačnog odredišta – publike u Njujorku, kao i značaj međunarodne razmene ideja i globalne vidljivosti.
Svedoci smo nove preraspodele svetskih umetničkih centara, u kojoj starom evropskpm kontinentu snažno konkuriše istok . Da li zakoni globalizacije društva u celini podrazumevaju i globalizaciju ideja u umetnosti, a samim tim i monopol?
• Univerzalno je pitanje: kako se istaći u beskrajnom okruženju široke produkcije i smanjene vidljivosti, uprkos tome što se na prvi pogled čini da su nove tehnologije otvorile mnoštvo novih kanala. Svaki je od desetoro umetnika svojim originalnim stilom, manje ili više poznatim na međunarodnoj sceni, odredio i izgradio sopstveni izraz, drugačiji od snažne jugoslovenske škole slikarstva koja je dominirala u drugoj polovini dvadesetog veka, stvarajući prepoznatljiv okvir za dalji razvoj slobodne, savremene likovne misli u Srbiji.
• Kulturna diplomatija može snažno da utiče na formiranje mišljenja i prenošenje poruke ukoliko se pronađe pravi način obraćanja u predstavljanju jednog segmenta kulture – u ovom slučaju savremene likovne umetnosti. Naši partneri u ovom poduhvatu, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije i Ambasada Republike Srbije u Vašingtonu, kao i MC Galerija u NjuJorku, prepoznali su napore privatne inicijative i novog metoda diplomatskog posredovanja, koji se u stvaranju predstave o nekoj zemlji odnedavno naziva “meka moć”.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Korpa
Scroll to Top