Veličković nagrada -Galerija haos (7)

prva nagrada Fondacije Vladimira Veličkovića, galerija Haos, Beograd

prva nagrada Fondacije Vladimira Veličkovića, galerija Haos, Beograd