Samostalna izložba u Njujorku – No Two Alike – 20.01.2022.


20. i 25. januar 2022, od 18 do 21 h, Galerija „Mourlot“

16 East 79th street NY, 10075