Šarena lobanja, 70 x 90 cm, uljane boje na platnu kaširanom na drvenoj podlozi, 2015.

Šarena lobanja, 70 x 90 cm, uljane boje na platnu kaširanom na drvenoj podlozi, 2015.

Šarena lobanja, 70 x 90 cm, uljane boje na platnu kaširanom na drvenoj podlozi, 2015.