Čudesna šuma, 145 x 205 cm, akrilne boje na platnu, 2020 (u privatnoj kolekciji)

Čudesna šuma, 145 x 205 cm, akrilne boje na platnu, 2020 (u privatnoj kolekciji)

Čudesna šuma, 145 x 205 cm, akrilne boje na platnu, 2020 (u privatnoj kolekciji)