Kosmički predeli – Akvarijum, 150x215cm akrilne boje na platnu, 2018. (kolekcija Raiffeisen banka)

Cosmic landscape - Akvarijum, 150x215cm akrilne boje na platnu, 2018

Kosmički predeli – Akvarijum, 150x215cm akrilne boje na platnu, 2018. (kolekcija Raiffeisen banka)