London

Chicago

Novi Sad

Novi Sad (detalj slike) ,215 x 150 cm, uljane boje na platnu 2016

stvaranje Njujorka

Njujork printovi

New York City - print na papiru - S - u tubi

New York City

New York City (detalj rada), 150 x 215, uljanje boje na platnu, 2015.

 

 

Beograd

Beograd – printovi

Beograd - print na papiru - S - u tubi