novi sad ditel 215 x 150 cm oil on canvas 2016 (1)

Novi Sad (detalj slike) ,215 x 150 cm, uljane boje na platnu 2016

Novi Sad (detalj slike) ,215 x 150 cm, uljane boje na platnu 2016