New York City (detalj rada), 150 x 215, uljanje boje na platnu, 2015.

New York City (detalj rada), 150 x 215, uljanje boje na platnu, 2015.

New York City (detalj rada), 150 x 215, uljanje boje na platnu, 2015.