Sa gospodinom Kajl Skatom, ambasadorom SAD-a na otvaranju izložbe Uzbudljivi Gradovi

Sa gospodinom Kajl Skatom, ambasadorom SAD-a na otvaranju izložbe Uzbudljivi Gradovi

Sa gospodinom Kajl Skatom, ambasadorom SAD-a na otvaranju izložbe Uzbudljivi Gradovi