Maska, 50 x 70 cm, tuš na papiru, 2014. (u kolekciji porodice Radmanović)

Maska, 50 x 70 cm, tuš na papiru, 2014. (u kolekciji porodice Radmanović)

Maska, 50 x 70 cm, tuš na papiru, 2014. (u kolekciji porodice Radmanović)