Maska, 50 x 70 cm, tuš na papiru, 2014 (u privatnoj kolekciji)

Maska, 50 x 70 cm, tuš na papiru, 2014 (u privatnoj kolekciji)

Maska, 50 x 70 cm, tuš na papiru, 2014 (u privatnoj kolekciji)