Najave dešavanja

XY – koautorska izložba

18. mart 2020.

Galerija ULUS – Knez Mihailova 37, Beograd

Lovejoy 2, 150x215cm akrilne boje na platnu, 2019

XY je zajednička izložba Vuka Vučkovića i Petra Sibinovića na kojoj su predstavljene slike i skulpture iz
njihova dva najnovija opusa. Reč je o apstraktnim radovima koji nas vode na putovanje misterioznim
predelima univerzuma i skrivenim pojavama prirode oko nas.
Dvojica umetnika nas pozivaju da za trenutak napustimo tlo i zakoračimo u svet fantazija, oblika i boja, u
kome vladaju čista svetlost i apsolutna tama.
Kosmičke Predele Vuk stvara u periodu misaonog opuštanja i podsvesne igre. Oni su konstantan deo
njegovog umetničkog procesa i predstavljaju eksperiment upotrebe boja i slikarskih tehnika. Odsustvo
detalja i forme posmatrača stavlja u poziciju da delo doživi otvorenog uma i prida mu značenje po
sopstvenom senzibilitetu. Serija je započeta 2010. godine i za sada broji vise od 60 slika različitog
formata. Temu kosmosmičkog predela umetnik uvodi s namerom da nas podseti da smo i mi deo te
celine, iako je često u našoj svesti kosmos shvaćen kao nama nepoznat, dalek i nepristupačan prostor. U
nazivu serije nudi se jedan od mnogobrojnih ključeva za tumačenje i razmišljanje o radovima.
Činjenica da radovi postoje u materijalnom svetu ove radove čini delom kosmosa. Posmatraču ostaje
otvorena tema za razmišljanje jesu li ti predeli samo plod sveta ideja ili čovek poseduje sposobnost da u
podsvesti spozna predele koje fizički nikad nije posetio.
Umetnik Vuk Vučković o seriji Kosmički Predeli Verujem u moć boje da utiče na čovekovo stanje duha.
Namera mi je da kroz svoja dela utičem na celokupno biće posmatrača i prenesem vizuelnu poruku koja
će pokenuti pozitivne misli i osloboditi kreativnu energiju u njemu.
U оbrnutоm smеru Pеtаr Sibinоvić istrаžuје еlеmеntаrnе prоcеsе u prirоdi kао i izglеd rаzličitih
mаtеriјаlа pоd mikrоskоpоm. Оvе аpstrаktnе prеdstаvе kоје u istо vrеmе јеsu i аpsоlutnа rеаlnоst i vаn
јаsnоg kоntеkstа prеzеntаciје nеmајu nikаkvu prеdstаvlјаčku snаgu оsim аkо prеdstаvlјајu sаmе sеbе,
pоstајu sаmоm оvоm činjеnicоm prаznо mеstо zа prојеkciјu svih оnih sаdržаја kоје iskustvоm nismо
vizuеlizоvаli. Таkо оvа čudnа istоvrеmеnа kоmbinаciје rеаlnоg i аpstrаktnоg pоstаје zа svаkоg
pоsmаtrаčа pоnаоsоb lаbаrаtоriја rеflеktuјućih psihоlоških sаdržаја. U svеtu u kоmе svе štо pоstојi
mоrа imаti оblik, а sаmim tim i znаčеnjе, аpstrаknоst prikаzа оmоgućаvа upisivаnjе i čitаnjе uvеk i
iznоvа, а јеdini prеduslоv оstаје sаmа vitаlnоst fоrmе kоја svеdоči sоčnоst živоtа i svеtа i mаgnеtičnо
nаs privlаči sоpstvеnim оblikоm.

Uzbudljivi gradovi – Pančevo

8. novembar – 8. decembar 2019.

Narodni muzej Pančevo

Pančevo, uljane boje na platnu, 150 x 215 cm, 2019, Vuk Vučković -Wolf

Najnoviji rad iz Vukove serije „Uzbudljivi Gradovi“ je njegovo rodno Pančevo. Na slici je radio preko 8 meseci i na njoj se nalazi više od 200 objekata za koje umetnik smatra da su glavni simboli ovog lepog grada u Vojvodini.
Pozivamo Vas da je pogledate uživo, zajedno sa ostalim radovima ove serije i da nam se pridružite u veseloj i inspirativnoj šetnji po Vukovim uzbudljivim gradovima.