1. Avion, 215 x 150 cm, uljane boje na platnu, 2015.

1. Avion, 215 x 150 cm, uljane boje na platnu, 2015.

1. Avion, 215 x 150 cm, uljane boje na platnu, 2015.